MENY STÄNG MENY

Verksamheten

Ändamål

  • Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi
  • Verksamhet som avser utbildning, forskning och utvecklingsarbete för att förebygga och lindra sjukdom bland barn i utvecklingsländer.
  • Forskning och utbildning i ämnet ekonomisk information i syfte att bidraga till en hög standard hos svenska journalister som i olika massmedia informerar allmänheten.

Stiftelsernas förmögenhet förvaltas av Carnegie Stiftelseförvaltning. Överskottet från kapitalförvaltningen delas ut en gång per år, vanligen i mars månad. Ansökningar till Stiftelserna skall ha inkommit före den 31 december året innan.