MENY STÄNG MENY

Välkommen till Maud & Birger Gustavssons Stiftelser

Medicine hedersdoktorn, direktör Birger Gustavsson och hans hustru Maud bildade under sin levnad två allmännyttiga stiftelser, Maud och Birger Gustavssons Stiftelser nr 1 och 2.

Stiftelsernas ändamål beskrivs under Verksamheten

Stiftelsernas angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av sex ledamöter. Ordföranden jämte två av ledamöterna utses inom den Gustavssonska familjekretsen medan övriga ledamöter utses av styrelsen.