MENY STÄNG MENY

Så här söker du stipendier

Till ansökan bifogar du följande:

Bil.1 – Forskningsprogram (ska alltid bifogas)
Bil.2 – Budgetplan (ska alltid bifogas)
Bil.3 – Eventuella övriga handlingar

Ansökningar skall ha inkommit före den 31 december året innan.

Ansökan skickas till:

Maud & Birger Gustavssons Stiftelser
c/o Danske Bank Stiftelsetjänst,
Box 110 55,
404 22 Göteborg