MENY STÄNG MENY

Så här söker du stipendier

Ansökningsblankett

PDF-formuläret är interaktivt och kan fyllas i direkt i Acrobat Reader på din dator.
Hämta den här:

Till ansökan bifogar du följande:

Bil.1 – Forskningsprogram (ska alltid bifogas)
Bil.2 – Budgetplan (ska alltid bifogas)
Bil.3 – Eventuella övriga handlingar

Ansökningar skall ha inkommit före den 31 december året innan.

Ansökan skickas till:

Maud & Birger Gustavssons Stiftelser
c/o Carnegie Stiftelseförvaltning
Regeringsgatan 56
103 38 STOCKHOLM

Så här behandlar stiftelsen
dina personuppgifter (GDPR)