Verksamheten

Ändamål

  • Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi
  • Verksamhet som avser utbildning, forskning och utvecklingsarbete för att förebygga och lindra sjukdom bland barn i utvecklingsländer.
  • Forskning och utbildning i ämnet ekonomisk information i syfte att bidraga till en hög standard hos svenska journalister som i olika massmedia informerar allmänheten.
  • Utbildning av svenska elitidrottsmän och –kvinnor för deras nuvarande eller kommande yrkesverksamhet. Stipendiaterna skall utses sedan förslag inhämtats från Riksidrottsstyrelsen.

Stiftelsernas förmögenhet förvaltas av Erik Penser Bank. Överskottet från kapitalförvaltningen delas ut en gång per år, vanligen i mars månad. Ansökningar till Stiftelserna skall ha inkommit före den 31 december året innan.